Kary i nagrody w Kobylich Błotach

Regulamin Chatkowy

2

Kto tu rzadzi?

 1. Spośród przebywających w Koń-Domu najstarszy stażem członek stada szefem jest, tradycyjnie, choć nie wiada dlaczego, Puchatkiem zwanym.
 2. Puchatek rządzi i przed W. Mistrzem osobą swoją za wszystko odpowiada, dlatego rację zawsze ma.
 3. Puchatek za przewinienia przeciwko porządkowi Koń-Domu karze. Karami regulaminowymi są:
Kop w dupę (z miejsca, bez rozbiegu). Skrót KWD.
KWD olbrzymi (w gąsiorze, rozbieg od jałowca). Skrót KWDO.
KWD ze zmyciem głowy (jak KWDO, plus przemowa czyli tzw. smrodek dydaktyczny, plus woda o temperaturze pokojowej plus mydło toaletowe). Skrót KWDMG.

Grupy spoza Stada

 1. Grupy spoza Stada przebywać w Koń-Domu tylko pod czułą opieką członka Stada mogą.
 2. Każdą grupę spoza Stada (nawet gdy samojeden przybywa) ze zwyczajami natychmiast po przybyciu zapoznaje się, osobliwie porządku dotyczącymi.
 3. Gdy grupa więcej niż dziesięć osób liczy, członkowie Stada muszą przybyć specjalnie do obsługi takowej. Tych to grupa na garnuszek bierze, po jednym na każdą rozpoczętą dziesiątkę liczebności grupy.
 4. Kto do zwyczajów nie stosuje się lub Puchatka nie słucha, może być zakazem wstępu do Koń-Domu objęty. Dotyczy to też grup, a nawet całych klubów turystycznych. Zakaz wydany przez Puchatka do Końferencji Jesiennej obowiązuje i przez nią nawet na wieczność przedłużony być może.

Porządkowe

Po przybyciu:

 1. Okiennice z hakami skompletować należy i do szopy odstawić, która okiennica od którego okna zaznaczając.
 2. Gdyby było włamanie do Chatki, Twoim obowiązkiem jest zostawić Chatkę zabezpieczoną przed nieproszonymi gośćmi, choćby prowizorycznie - narzędzia w składziku przy świetlicy. Jeśli wystarczy Ci czasu zgłoś włamanie policji w Duninowie.

Podczas pobytu:

 1. Śmieci w lesie nie zakopywać, wszystko co się spalić nie da w worku foliowym do domu zabierać.
 2. Niedopałki (także na dworze) tylko do popielniczek rzucać, kapsle od piwa do kieszeni chować. Za śmiecenie każdy ma prawo winowajcy KWD wymierzyć.
 3. W lesie mordy nie drzeć, śmieci po grzybiarzach zbierać, wnyki i sidła niszczyć należy.
 4. Narzędzia i wszelki sprzęt natychmiast po użyciu na miejsce odkładać, burdelu nie czyniąc. Za tegoż czynienie Puchatek ukarać poprzez KWDO ma obowiązek.
 5. Nie zostawiaj zapalonych świec na strychu, w innych miejscach tylko gdy jesteś 100% pewien że nic się nie stanie. Nie rozpalaj ogniska w suche lato, gdy jest zakaz służb leśnych - wtedy jest też zakaz wstępu do lasu.
 6. Ognisko jest święte. Za śmiecenie do ogniska - KWD, za gaszenie go sikaniem - zakaz pobytu.
 7. Wzór na częstotliwość sprzątania w dniach jest:

  F = 1 + ent [ 13 / (n+1) ]

  ,
  gdzie n = liczba osób w Koń-Domu.
Przykłady:
nikogo nie ma n = 0 F = 14 (przyjechać co dwa tygodnie i sprzątnąć)
jest jeden n = 1 F = 7 (ma sprzątać raz w tygodniu)
sześcioro n = 6 F = 2 (sprzątać co drugi dzień)
trzynaścioro n = 13 F = 1 (sprzątać codziennie)
i w ogóle dalej, gdy osób więcej niż 12 jest, sprzątanie codzienne wzór nakazuje.
 1. Nikogo nie zmusza się do spania o jakiejkolwiek porze, ale (z wyjątkiem kręgu ogniska) po godzinie 22-giej "obowiązek jest myszką być".
 2. Poza tym co się komu podoba wolno, chyba że to co się podoba komu, nie podoba się Puchatkowi. Różnica zdań wtedy zachodzi. Wyjaśnia ją punkt 2 części "Zwyczaje".

Przed odjazdem:

 1. Zostaw drzewo na opał i świeczki dla następnej grupy – szczególnie ważne zimą.
 2. Jeśli wyjeżdżasz autem zabierz ze sobą śmieci. W przeciwnym wypadku spal wszystkie palne w piecu, butelki odstaw do składziku. Do dołu chłonnego wyrzucamy wyłącznie śmieci rozkładające się oraz popiół.
 3. Nie zostawiaj jedzenia, które może się popsuć lub w opakowaniach które przegryzą myszy.
 4. Nie zostawiaj wiadra w studni oraz wody w czajnikach i innych naczyniach.
 5. Sprawdź dokładnie zamknięcie wszystkich drzwi i okiennic.